Kategorier
Amatörradio DMR Pi-Star Raspberry Pi

Ändra DMR användardatabasen i Pi-Star

Så här enkelt är det att uppdatera användardatabasen i Pi-Star. Databasen finns på GitHub på adressen; https://github.com/DMR-Database/database-beta Observera att det är en Beta version så använd detta på egen risk. Ta backup på din Pi-Star innan du börjar laborera.

Öppna en SSH-session för din Pi-Star. Först måste vi göra allt skrivbart (som default i Pi-Star är det uppsatt read only). Detta gör vi genom att i SSH-fönstret skriva rpi-rw, tryck sedan enter. Nästa kommando är sudo nano /usr/local/sbin/HostFilesUpdate.sh tryck enter.

Nu ska vi hitta raden curl –fail -o ${DMRIDFILE} -s http://www.pistar.uk/downloads/DMRIds.dat När du har hittat raden så sätter du # direkt framför curl så att det blir #curl –fail -o ${DMRIDFILE} -s http://www.pistar.uk/downloads/DMRIds.dat

Nu ska du infoga en ny rad efter denna rad med # och infoga följande; curl –fail -o ${DMRIDFILE} -s https://raw.githubusercontent.com/DMR-Database/database-beta/master/DMRIds.dat

Det ska se ut som följande i SSH-editorn:

Nästa kommando är ctrl-x, alltså CTRL X samtidigt. Då får du upp en fråga om du vill skriva över befintlig fil. Svara Yes.

Nu kan du köra kommandot sudo pistar-update för att uppdatera din paj eller enbart sudo HostFilesUpdate.sh för att uppdatera enligt den hostfil vi nyss editerat.

Denna steg för steg instruktion är fritt översatt från originalet som är på engelska som hittas här: https://github.com/DMR-Database/database-beta

Nu ska du slippa att få tomma call i displayen där du nu både ser DMR-id och callsign. Nyreggade användare dyker annars bara upp som DMR-id i displayen eller i webbinterfacet i din Pi-Star.

Nu är det dags för ”hopp och lek” och njuta av att du ser alla användare med både callsign och DMR-id som jag tidigare nämnt.

73

 

Sprid ordet...