Kategorier
IT-säkerhet

Kurs – Hantering av säkerhetsskyddsklassificerade handlingar

Igår fick jag ett infall och testade mina kunskaper i hantering av säkerhetsskyddsklassificerade handlingar. Det resulterade i ett fint litet diplom. Kul när ens intresse visar sig vara något som man kan ha nytta av i ens profession. Egentligen är det ALLTID viktigt att tänka på hur vi sprider information om oss på nätet. Är rätt säker på att många inte bryr sig utan delar med sig av information i parti och minut utan närmare reflektion.

Själv gör jag oftast en snabbanalys av det jag delar med mig av. Vad säger oss budskapet? Vad innehåller det för information? Kan det skada någon? Är det sant? Är det jag delar i sociala media överensstämmande med min världsbild?

MSB har många bra utbildningar gratis i sin utbildningsportal. Ofta är det ju utbildningar som riktas till kommuner, landsting, regioner och olika myndigheter. Det är alltså en viss tyngd i dessa och det tycker jag är bra! Många företag och organisationer behöver bli oerhört mycket bättre på att handha känslig information. Hur många tänker egentligen på om förbindelse mellan klient och server är krypterad när man skriver något som kan vara känsligt?

”Målgrupp
Utbildningen vänder sig till alla som kommer att hantera säkerhetsskyddsklassificerade handlingar.
Utbildningen fungerar lika bra för dig som omfattas av säkerhetspolisens föreskrift om säkerhetsskydd som för dig som omfattas av Försvarsmaktens föreskrift om säkerhetsskydd.
Utbildningen är tillämpbar för alla verksamhetsutövare som arbetar med säkerhetsskyddsklassificerade handlingar oavsett om du tillhör en offentlig eller privat organisation.

 

Du hittar just kursen ”Hantering av säkerhetsskyddsklassificerade handlingar” här: https://webbutbildning.msb.se/utb/sakhand/

Mitt lilla diplom hittar du här.

Lycka till!

Sprid ordet...