Kategorier
D-Star DMR Raspberry Pi

XLX010B – En multimodebrygga

XLX010B – En multimodebrygga

Här ska jag göra ett tappert och vågat försök att försöka förklara så vanliga dödliga förstår hur XLX010B-bryggan fungerar.

XLX010B är en multimode brygga mellan olika digitala system som D-Star, DMR, Fusion m. fl. På DMR är det talgrupp TG240240 (group call), på D-Star når man den genom att sända UR-CALL ”XLX010BL” och hur man når den på fusion har jag faktiskt ingen aning om då jag inte har någon terminal för detta mode.

Hårdvara

Hårdvaran som codec stacken körs på är en Raspberry Pi 4 med två stycken fyrkanals codec-kort. D-Star kör en egen standard på codec, AMBE+, medans både DMR och Fusion kör med AMBE+2 codecen. Alltså måste denna hårdvara transcoda från AMBE+ till AMBE+2 och vice versa för att D-Star ska komma åt DMR och Fusion.

Mjukvara

Mjukvaran är XLX på serversidan, alltså hit vi vill nå med hjälp av multimodebryggan. På Raspberry Pi 4:an körs ambed. Denna mjukvara är det som sköter binären mellan de olika moderna och således även servrar, ex vis BrandMeister. I denna ambed-mjukvara ligger det även kopplingar till YSF-länkar, Wires-X noder samt kopplingar till DMR+/IPSC2-servern som fysiskt finns i Danmark.

Inget ljud?

Ibland kan det uppfattas som att det inte kommer något ljud från bryggan. Vad detta beror på kan vara så enkelt att det helt enkelt inte finns plats på Raspberry Pi:n som kör transcoderingen, det finns helt enkelt för lite kanaler eller ingen kanal alls ledig. Ibland kan det faktiskt behövas startas om men detta är väldigt sällan. Ofta är det som tidigare nämnts helt enkelt kanalbristen i hårdvaran som är orsaken till ljudlösheten.

Tack

Stort tack för korrektur och förtydligande kring multimodebryggan vill jag rikta till SM0TSC Johan som tålmodigt har pekat mig rätt och förklarat hur det fungerar. Tack!

73 de SA3BPE

Sprid ordet...