Kategorier
Internet Tankar

Källkritik på Internet

Ser idag på sociala media vilken extremt dålig källkritik det är på Internet. Skrämmande dåligt om jag får säga det själv…

Fenomenet med att folk börjar dela vilken smörja som helst verkar vara att ju större grupp eller massa man når ut till ju mer dynga sprider man. Egentligen ganska logiskt då det är fler med usel källkritik ju fler som är med i gruppen eller massan. En del postar och kastar ur sig skräp och nonsens i ren hybris och av rent grupptryck tror jag. Dåligt självförtroende och göra det bara för att vara en del av ett sammanhang är en annan aspekt kanske?

När det gäller stora grupper och sammanslutningar på Facbook bör ju admins och moderatorer enbart släppa fram stora erkända källor och inte rena fake news sidor som man ser i var och vartannat inlägg. Ju större grupp eller sammanslutning ju större vikt är detta då spridning av ren smörja får katastrofala följder för trovärdigheten. Här tänker jag närmast på Bensinupproret 2.0 på Facebook.

Om du vill vill bidra till ett bättre Internet så fråga efter utgivningsbevis från den källa du tänker dela från. Finns det inget sådant så betrakta det som skräp och dela helst inte. Undantag finns såklart, men då pratar vi särintressen eller privata sidor som t ex denna du läser på i detta nu. Viktigt att komma ihåg är att det kan vara fake news trots att utgivningsbevis finns. Det är ingen garanti då det är ganska enkelt att få ett sådant bevis.

Mitt tips är att gå in på https://internetstiftelsen.se/guide/kallkritik-pa-internet/ och läsa om källkritik på Internet.

Nä skärpning nu folket och visa att du gått 9 år i grundskola och inte är någon dumbom!

Henrik

 

Sprid ordet...