Kategorier
Krisinformation Tankar

Hur vi agerar och förhåller oss till COVID-19 pandemin

Här kommer jag redogöra för hur vi förhåller oss till COVID-19 pandemin som just nu drabbar oss alla.

I vår familj tänker vi såhär:

 • Tvättar händerna noga med tvål och vatten när vi varit ute.
 • Försöker att inte ta oss i ansiktet när vi är ute med orena händer. Inte helt lätt men prova att sätt på dig handskar så går det lättare.
 • Handlar som vanligt, dvs ingen större bunkring då vi månadshandlar och har således alltid det mesta hemma som går åt på en månad. Mjölk, pålägg och färskvaror handlar vi en gång i veckan.
 • Vi tar inte hem folk just nu. Vill man umgås kan man göra det på en promenad. Vårt hem är vår borg och in hit kommer ingen utomstående just nu.
 • Vi reser inte i onödan, undviker kollektivtrafik. Ska vi åka någonstans gör vi det med bil. Åker till mataffärer men undviker köpcentrum och ställen där mycket folk vistas eller har vistats.
 • Vill vi äta ute så tar vi takeaway.
 • Åker till jobb när vi är friska. Industri och sjukvård måste rulla på som vanligt så långt det är möjligt.
 • Möten hålls digitalt.
 • Vi följer utvecklingen mycket noga och följer myndigheters rekommendationer.
 • Familjen har utsett undertecknad till COVID-19 expert då jag läst miljövetenskap på Malmö Högskola och vet mest om hur de biogeokemiska processerna och flödena ser ut när det gäller virusets beteende.
 • Vi försöker alltid göra en riskbedömning före vårt agerande. Väger saker och ting mot varandra.
 • Trots ovanstående försöker vi leva så vanligt vi kan utan hysteri eller mani för pandemin.

Hoppas detta kan få folk att tänka till och bidra till minskad spridningsfrekvens då vi har en sjukvård som inte klarar av många patienter på en och samma gång.

Uppskattningsvis är det 60-70% som kommer att få viruset. 30-40% kommer inte märka något. Av de 60-70% som kommer få viruset är det ca 1% som behöver uppsöka sjukvård. Denna lilla procent är i Sverige 60 – 70 000 människor. Och, av dessa är det ca 5-10% som behöver avancerad vård. Dvs någonstans mellan 3000 – 7000 som behöver andningshjälp, respirator, dropp eller annan åtgärd som bedrivs inom akutsjukvården.

Så, skärpning nu svenska folket och tillsammans hjälps vi åt att hjälpa varandra under denna pandemi. För din skull hjälps vi åt. För min skull hjälps vi åt.

För senaste nytt och rekommendationer läs på krisinformation.se eller 1177.se Dela gärna deras information och ingen annans då det förekommer en hel del fake news på nätet.

Var rädd om varandra!

Henrik

Sprid ordet...