Kategorier
Amatörradio Krisinformation Ledarskap

Riskbedömning inför SSA Portabeltest

Följande är saxat från Folkhälsomyndighetens hemsida:

Logotype för Folkhälsomyndigheten.

Rekommendation och riskbedömningsverktyg

För alla övriga evenemang och sammankomster rekommenderas riskbedömning före genomförandet för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder. För kurser, seminarier och andra evenemang som involverar hälso- och sjukvårdssektorn eller deltagare med andra för samhället kritiska funktioner bör särskild försiktighet iakttas. Det är arrangören som ansvarar för riskbedömningen (se tabell 1 och tabell 2).

Digitala möten så som Skype-möten eller webbseminarier bör generellt övervägas som alternativ. Vid alla evenemang bör arrangören vara extra noga med att personer med symtom inte deltar och att bra möjligheter till en god handhygien finns.

Följande allmänna åtgärder för att minska smittspridningsrisken bör vidtas:

  • Genomför en riskbedömning
  • Ge information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte ska komma till evenemanget.
  • God kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen
  • Information om allmänna hygienråd (t.ex. affischer)

Riskbedömningen bör omfatta de punkter som beskrivs i tabell 1. Se även tabell 2 för ett riskbedömningsverktyg.

Tabell 1: Risker och åtgärder
RiskfaktorerRiskbedömningRiskreducerande åtgärder
Stort antal deltagareStörre risk för smittspridning när många personer träffas samt att smittan sprids när deltagarna återvänder hemBegränsa antalet deltagare Se över förutsättningarna för evenemanget t.ex. storlek på lokal och möjligheter till en god handhygien
Internationellt deltagandeInternationellt deltagande ökar risken för smittspridningBegränsa internationella deltagandet
Deltagare med samhällsviktiga arbetenFör kurser, seminarier och andra evenemang som involverar hälso- och sjukvårdssektorn eller deltagare med andra samhällsviktiga funktioner bör särskild försiktighet iakttasInformera deltagarna om förutsättningarna för evenemanget
RiskgrupperÄldre löper högre risk för allvarlig covid-19 sjukdomHygienåtgärder såsom tillgänglighet till handtvätt, handsprit
Typ av aktivitetNära kontakt ökar risken för smittspridning. Det finns en större risk för smittspridning vid inomhusevenemang än utomhusByta eller justera de tänkta aktiviteterna Minska antalet deltagare och öka antalet toaletter Byta lokal för aktiviteten
Längden på evenemangetLångvariga (mer än ett par timmar) händelser kan öka risken för smittspridningKorta ner evenemanget Ge information om vad deltagare bör göra om de får symptom under evenemanget

Riskbedömningsverktyg

Om svaren är ja på många av frågorna nedan, överväg att ställa in eller skjuta upp evenemanget eller sammankomsten. Om svaret är nej på alla frågor kan evenemanget eller sammankomsten genomföras utan ytterligare riskbedömning. För varje fråga som besvaras med ”ja” ska riskreducerande åtgärder identifieras och en handlingsplan skapas för detta.

Tabell 2: Riskbedömningsverktyg
RiskfaktorerJaNejRiskreducerande åtgärder
som kan vidtas
Internationellt deltagande
Deltagare med samhällsviktiga arbeten (t.ex. personal från vård och omsorg)
Deltagare som riskerar allvarligare sjukdom (äldre)
Inomhusevenemang
Förutsättningarna för evenemanget leder till nära kontakt mellan deltagarna (storlek på lokal, typ av aktivet etc.)
Hygienåtgärder är inte tillräckliga (tillgång till handtvätt, handdesinfektion och städning)
Antalet toaletter är inte tillräckliga
Långvarigt (mer än några timmar) evenemang
Sprid ordet...