Kategorier
Amatörradio Krisinformation Ledarskap

Riskbedömning inför SSA Portabeltest

Följande punkter författat av SA3BPE Henrik Persson 2020-05-05.

Rekommendationer för arrangörer och deltagare av SSA Portabeltest 2020-05-17 som Hudiksvalls Sändareamatörer – SK3GA har för avsikt att delta i.

Mer om testet hittar du här; https://contestspalten.ssa.se/rules-ssa-portabeltest/

  • Gör en riskbedömning enligt Folkhälsomyndighetens anvisningar i detta dokument
  • Märk upp operatörsplats noga och spärra av om nödvändigt
  • Tillse att det finns utrustning för tvätt/spritning av händer innan man går in i operatörsområdet
  • Tillse att alla som är tänkta som operatörer är friska och utan förkylningssymptom
  • Sätt upp skyltar med uppmaning att deltagare och ev besökare ska hålla avstånd, se exempel i slutet av denna sida
  • Ska ni grilla? Då är det bra med flera små grillar än en stor
  • Tillse att sittplatser finns med bra avstånd, ”En VHF-längds avstånd är ju bra” – d.v.s. två meter mellan.
  • Meddela deltagare/besökare att ni gjort en riskbedömning och åtgärder enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer
  • Tänk på att folksamlingar med fler än 50 personer inte är tillåtet
  • Ha kul och kör mycket radio!
Sprid ordet...