Kategorier
Amatörradio Krisinformation Ledarskap

Riskbedömning inför SSA Portabeltest

Bilder:

Källa: https://mm0tsg.files.wordpress.com/2020/03/ar-social-distancing.png
Håll Avstånd!
Tvätta Händerna!
Nys i Armvecket!

Eftertryck medges med källhänvisning.

73 de SA3BPE Henrik

Sprid ordet...