Kategorier
Amatörradio Winlink

Kom igång med Winlink

Här har jag hittat lite material på nätet för att lätt komma igång med Winlink. Det är K7REX Dan som sammansatt materialet. Det är således på engelska.

Här (se nedan för länk) hittar du en PDF med mycket nyttigheter. PDF:en är även publicerad i https://groups.io/g/SEC-ARES

Lycka till!

Sprid ordet...