Kategorier
Amatörradio Internet

SK3BG: UTBILDNING TILL AMATÖRRADIOCERTIFIKAT VIA INTERNET

Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG, anordnar utbildning under hösten-vintern 2020-2021 för amatörradiocertifikat via videoplattformen JITSI. Utbildningen leder till Amatörradiocertifikat/licens, som ger tillgång till samtliga amatörradiofrekvensband.

Kursens målsättning:
Att ge kursdeltagarna de kunskaper och färdigheter som krävs för att avlägga prov för amatörradiocertifikat/licens.

Omfattning:
15-20 kurstillfällen, en kväll i veckan med hemuppgifter mellan varje kurstillfälle. Undervisningen sker av Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG, via videoplattformen JITSI på Internet.

Grundkunskaper:
Lägst gymnasienivå

Kursstart:
Måndag 5 oktober kl 19.00

Kursavgift:
600 kr, priset inkluderar ej kurslitteratur. Kursavgiften ska vara erlagd innan utbildningen påbörjas. Avgiften sätts in på Sundsvalls Radioamatörers Bankgiro 178-8298. Anmälan till utbildningen är bindande och anmälningsavgiften återbetalas ej.

Kursboken ”Koncept för radioamatörcertifikat” laddar du själv ned från Sveriges Sändareamatörer, SSA, alternativt köper du utbildningsboken vilket vi kursledare föredrar att du gör. Se mera info under rubriken ”Utbildning” på ssa.se

Övriga avgifter:
Avgifter för prov och certifikat tillkommer efter avslutad utbildning

Antal platser:
Deltagarantalet begränsas till max 6 personer.

Kursledare:
SM3ESX Christer Byström och SM3FJF Jörgen Norrmén

Information/Anmälan
För ytterligare upplysningar och anmälan kontakta
Christer Byström, SM3ESX telefon 070 – 312 32 76 email sm3esx@telia.com
Jörgen Norrmén, SM3FJF telefon 070 – 394 17 45 email sm3fjf@telia.com

Sprid ordet...