Kategorier
Amatörradio Winlink

Kom igång med Winlink

Här har jag hittat lite material på nätet för att lätt komma igång med Winlink. Det är K7REX Dan som sammansatt materialet. Det är således på engelska. Här (se nedan för länk) hittar du en PDF med mycket nyttigheter. PDF:en är även publicerad i https://groups.io/g/SEC-ARES Lycka till!

Kategorier
Amatörradio Digitalt Winlink

Kom igång med Winlink

Här hittar du information om hur du kommer igång med Winlink på engelska. Winlink är ett globalt radionät som möjliggör överföring av textmeddelande och e-post helt utan lokal Internetanslutning. Se mer här; https://www.winlink.org/content/winlink_basic_operation_workshop_online

Kategorier
Amatörradio Digitalt Winlink

Hur du får SSA Bullen i din mejlkorg på Winlink

Här ska jag försöka redogöra på ett något sådär begripligt sätt hur du kan få SSA Bullen i din mejlkorg via Winlink. Det du behöver är RMS Express, eller som det heter numera Winlink Express. Detta är mjukvaran som är avsedd för Winlink, kan liknas vid vilken mejlklient som helst. Internetuppkoppling för att köra Winlink […]