D-Star

D-Star

https://sv.wikipedia.org/wiki/D-Star Bra förklaring på Wikipedia om D-Star. Svenska.

https://tekniksnack.se Samlingssida för D-Star på Svenska. Här hittar du även Tekniksnack.pdf som är en utmärkt manual för D-Star.

Sprid ordet...